hidden

 

ثبت سفارش طراحی سایت چرا ایفانت قابل اعتماد است چرا ایفانت ؟ نمونه کارهای طراحی سایت قیمت و هزینه طراحی سایت

 

 

در ابتدا شما باید فرم خود را به صورت کامل بسازید. پس از آن یک المان از نوع support ticket ساخته و نام آن را supporticket قرار دهید. این المان با ایجاد هر فرم یک کد پیگیری برای کاربر تولید و طول و نوع آن را می تونید از طریق attributes تعیین کنید .

سپس به بخش مدیریت ماژول ها رفته و این ماژول را فعال نمایید. سپس در قسمت Row Layout ماژول فرم را به هر گونه که می خواهید می توانید نمایش دهید و هر تعداد فیلد را که کاربر نیاز به مشاهده دارد را نمایش دهید. به طول مثال :

<tr><td>{FullName:value}</td><td>{Email:value}</td></tr>

 

برای دانلود کلیک کنید.